Visar yrkande från avslutat möte (FUM3, 2021-02-20 — 2021-02-21)

Yrkande: y2102-9 Inskickat av: Arian Watti, Blekinge studentkår
Tid: 2021-02-20 13:39
Kategori: §9 Verksamhetsrapporter
Beslut: bifall
Jag, Arian Watti, Ordförande för Kårstyrelsen yrkar att fastställa stadgans redaktionella ändringar
Beslutet är justerat.