Visar yrkande från avslutat möte (FUM3, 2021-02-20 — 2021-02-21)

Yrkande: y2102-8 Inskickat av: Filip N, FUM
Tid: 2021-02-20 13:12
Kategori: §12 Val till .smoersex
Beslut: bifall
Jag yrkar på att ta propositionerna:
(1) 210129_fum3_proposition_s6.pdf
(2) 210128_proposition_fum3_KPS.pdf
(3) 210129_Proposition_KIDS.pdf
(4) 210128_proposition_fum3_SIS.pdf
(5) 210128_fum3_proposition_sit.pdf

som en klump.
Beslutet är justerat.