Visar yrkande från avslutat möte (FUM3, 2021-02-20 — 2021-02-21)

Yrkande: y2102-7 Inskickat av: Christopher Hellryd, FUM
Tid: 2021-02-20 10:52
Kategori: §11 Kostnaden för medlemskap
Beslut: avslag
Jag yrkar på att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 21/22 till:

(1) 250kr/läsår samt 200kr/termin för studerande.
(2) 400kr/läsår samt 250kr/termin för stödmedlemmar.
Beslutet är justerat.