Visar yrkande från avslutat möte (FUM4 2021, 2021-05-11 — 2021-05-15)

Yrkande: y2105-40 Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-15 12:18
Kategori: §25 Proposition: Stadgan
Beslut: bifall
Jag yrkar för att:
(1) godta alla punkter förutom punkt 10 i dokumentet "proposition_stadga.pdf"
Beslutet är justerat.