Visar yrkande från avslutat möte (FUM3, 2021-02-20 — 2021-02-21)

Yrkande: y2102-4 Inskickat av: Carl Brinck, KS
Tid: 2021-02-20 08:08
Kategori: §4 Val till justeringspersoner
Beslut: bifall
Kårstyrelsen yrkar för att välja Alyssa Danielson och Linus Holmström till mötets justeringspersoner.
Beslutet är justerat.