Visar yrkande från avslutat möte (FUM4 2021, 2021-05-11 — 2021-05-15)

Yrkande: y2105-39 Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 12:06
Kategori: §24 Val till Studentrepresentanter
Beslut: bifall
Att (1) tillsätta Karl-Henrik Anderson som studentrepresentant i utbildningsrådet
Att (2) tillsätta Arian Watti som studentrepresentant i Jämställdhetsgruppen
Beslutet är justerat.