Visar yrkande från avslutat möte (FUM4 2021, 2021-05-11 — 2021-05-15)

Yrkande: y2105-38 Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-15 11:54
Kategori: §20 Fastställande av val till FUM
Beslut: bifall
Jag yrkar för att:
(1) vi river upp föregående beslut angående punkt 20.
(2) "anta BSK TOM.pdf" istället för det gamla beslutet.
Beslutet är justerat.