Visar yrkande från avslutat möte (FUM4 2021, 2021-05-11 — 2021-05-15)

Yrkande: y2105-37 Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 13:12
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall
(1) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Rasmus Andersen som sekreterare
(2) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Malin Ekman som ledamot
(3) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Vilma Sandberg som ledamot
(4) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Victor Arvidsson som ledamot
(5) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Amelia Fasth som ledamot
(6) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Sofia Gimholt som ledamot
Beslutet är justerat.