Visar yrkande från avslutat möte (FUM4 2021, 2021-05-11 — 2021-05-15)

Yrkande: y2105-36 Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 10:10
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall
Att (1) tillsätta följande till kårstyrelsen 2021/2022: Christopher Helleryd som Ordförande
Att (2) tillsätta följande till kårstyrelsen 2021/2022: Linus Holmström som Vice ordförande
Att (3) tillsätta följande till kårstyrelsen 2021/2022: Carl Brinck som Vice ordförande
Beslutet är justerat.