Visar yrkande från avslutat möte (FUM4 2021, 2021-05-11 — 2021-05-15)

Yrkande: y2105-35 Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 07:08
Kategori: §3 Val till mötessekreterare
Beslut: bifall
välja Arian Watti till mötets sekreterare
Beslutet är justerat.