Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-33 Inskickat av: Anton Karlsson - FUM
Tid: 2021-05-08 14:27
Kategori: §16 Val till SIS
Beslut: bifall
Jag yrkar att:

Tillsätta följande i Sektionen för Internetbaserad Socialisering verksamhetsåret 2021/2022:
(1) Emma Marie Pantzar som ledamot
(2) Oscar Cederlund som ordförande
(3) Timothy Hjort som ledamot
(4) Love Andrén som sekreterare
Beslutet är justerat.