Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-32 Inskickat av: Linus BSK
Tid: 2021-05-08 14:13
Kategori: §15 Val till KIDS
Beslut: bifall
Jag yrkar för att:
(1) Tillsätta följande personer i KIDS styrelse för verksamhetsåret 21/22:

Sofia Glashoff som Ordförande
Malin Amundsson som Sekreterare
Gustav Nilsson som Ekonomiansvarig
Jakob Ringius som Ledamot
Beslutet är justerat.