Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-31 Inskickat av: Love BSK
Tid: 2021-05-08 13:47
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: bifall
Tillsätta följande i Karlskronas Pubsektion verksamhetsåret 2021/2022:
(1)Love Andrén som Ordförande
(2)Robin Källström som Vice ordförande
(3)Victor Arvidsson som Ekonomiansvarig
(4)Maja Afzelius som sekreterare
(5)Valdemar Mansfeld som ledamot
(6)Dean Branzell som ledamot
(7)Linnèa Ryrman som ledamot
(8)Amelia Fasth som ledamot
(9)Han Luo som leadmot
(10)Theo Falk som ledamot
(11)Fabian Hagerström som ledamot
(12)Emma Marie Pantzar som ledamot
Beslutet är justerat.