Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-30 Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 15:08
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall
Jag yrkar att:

(1) Ajournera resterande del(ar) av mötet till Lördagen den 2021-05-15 09:00.
(2) Öppna för torg till punkten $11 Val till Kårstyrelsen fram till 2021-05-15 09:00.
Beslutet är justerat.