Visar yrkande från avslutat möte (FUM3, 2021-02-20 — 2021-02-21)

Yrkande: y2102-3 Inskickat av: Carl Brinck, KS
Tid: 2021-02-20 08:07
Kategori: §3 Val till mötessekreterare
Beslut: bifall
Kårstyrelsen yrkar för att välja Rasmus Andersen till mötessekreterare.
Beslutet är justerat.