Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-28 Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-08 11:53
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: struket
hantera val till kårstyrelsens presidie på ett extrainsatt fullmäktigemöte innan verksamhetsårets slut
Beslutet är inte justerat.