Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-25 Inskickat av: FilipBSK
Tid: 2021-05-28 09:03
Kategori: §16 Val till SIS
Beslut: struket
Tillsätta följande i Sektionen för Internetbaserad Socialisering verksamhetsåret 2021/2022:
Oscar Cederlund som ordförande
Beslutet är inte justerat.