Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-22 Inskickat av: Linus BSK
Tid: 2021-05-28 09:02
Kategori: §10 Budget
Beslut: struket
Jag yrkar för att:
(1) Ajournera mötet till 12:50
Beslutet är inte justerat.