Visar yrkande från avslutat möte (FUM3, 2021-02-20 — 2021-02-21)

Yrkande: y2102-2 Inskickat av: Carl Brinck, KS
Tid: 2021-02-20 08:06
Kategori: §2 Val till mötesordförande
Beslut: bifall
Kårstyrelsen yrkar för att välja Albin Nilsson till mötesordförande.
Beslutet är justerat.