Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-19 Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 07:22
Kategori: §4 Val till justeringspersoner
Beslut: bifall
Jag yrkar för att:
(1) välja Victor Arvidsson och Linus Holmström till mötets justeringspersoner.
Beslutet är justerat.