Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-18 Inskickat av: Love BSK
Tid: 2021-05-28 09:02
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: struket
Tillsätta följande i Karlskronas Pubsektion verksamhetsåret 2021/2022:
Valdemar Mansfeld som ledamot
Fabian Hagerström som ledamot
Beslutet är inte justerat.