Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-17 Inskickat av: Love BSK
Tid: 2021-05-08 11:01
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: struket
Öppna för frinominering under fjärde ordinarie fullmäktige
Beslutet är inte justerat.