Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-16 Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 11:01
Kategori: §16 Val till SIS
Beslut: struket
Jag yrkar för att:
(1) Öppna fri nominering till SIS.
Beslutet är inte justerat.