Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-15 Inskickat av: Carl Brinck, Blekinge studentkår
Tid: 2021-05-08 07:22
Kategori: §4 Val till justeringspersoner
Beslut: avslag
Kårstyrelsen yrkar för att välja Victor Arvidsson och Amelia Fasth till mötets justeringspersoner
Beslutet är justerat.