Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-14 Inskickat av: Carl Brinck, Blekinge studentkår
Tid: 2021-05-08 07:15
Kategori: §3 Val till mötessekreterare
Beslut: bifall
Kårstyrelsen yrkar för att välja Rasmus Andersen till mötes sekreterare
Beslutet är justerat.