Visar yrkande från avslutat möte (FUM4: 20/21, 2021-05-08 — 2021-05-08)

Yrkande: y2105-13 Inskickat av: Carl Brinck, Blekinge studentkår
Tid: 2021-05-08 07:08
Kategori: §2 Val till mötesordförande
Beslut: bifall
Kårstyrelsen yrkar för att välja Emil Einerskog till mötesordförande
Beslutet är justerat.