Visar yrkande från avslutat möte (FUM3, 2021-02-20 — 2021-02-21)

Yrkande: y2102-12 Inskickat av: Linus BSK
Tid: 2021-02-20 14:28
Kategori: §18 Motioner
Beslut: struket
Jag yrkar för att
(1) Bifalla punkt 1 samt 3-6 i motionen
Beslutet är inte justerat.