Visar yrkande från avslutat möte (FUM3, 2021-02-20 — 2021-02-21)

Yrkande: y2102-11 Inskickat av: Filip N, FUM
Tid: 2021-02-20 14:31
Kategori: §18 Motioner
Beslut: bifall
Jag yrkar på att godta punkt 1,3,4,5,6 från motionen 2021-02-06, Motion, Rättvisa tilläggsbidrag.pdf
Beslutet är justerat.