Visar yrkande från avslutat möte (FUM3, 2021-02-20 — 2021-02-21)

Yrkande: y2102-10 Inskickat av: Filip N, FUM
Tid: 2021-02-20 14:11
Kategori: §18 Motioner
Beslut: bifall
Jag yrkar för att:
(1) Avslå motionen "2021-02-06, Motion, Digital kalender.pdf"-
(2) Att KS och SIS har en workshop där vidare diskussion inom ämnet kommunikation ska ske, där övriga medlemmar i studentkåren även kan yttra sig, innan FUM4.
Beslutet är justerat.