Utdrag gjort 2021-07-25 10:04:58


Yrkandenummer: y2102-6
Inskickat av: Filip N, FUM
Tid: 2021-02-20 10:52
Kategori: §11 Kostnaden för medlemskap
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar att på att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 21/22 till
(1) 320kr/läsår samt 200kr/termin för studerande.
(2) 400/år samt 250kr/termin för stödmedlemmar.Yrkandenummer: y2102-7
Inskickat av: Christopher Hellryd, FUM
Tid: 2021-02-20 10:52
Kategori: §11 Kostnaden för medlemskap
Beslut: avslag
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar på att fastställa medlemsavgiften för verksamhetsåret 21/22 till:

(1) 250kr/läsår samt 200kr/termin för studerande.
(2) 400kr/läsår samt 250kr/termin för stödmedlemmar.


Yrkandenummer: y2105-29
Inskickat av: Love BSK
Tid: 2021-05-08 11:39
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Lyckta dörrar


Yrkandenummer: y2105-30
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 15:08
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar att:

(1) Ajournera resterande del(ar) av mötet till Lördagen den 2021-05-15 09:00.
(2) Öppna för torg till punkten $11 Val till Kårstyrelsen fram till 2021-05-15 09:00.


Yrkandenummer: y2105-36
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 10:10
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Att (1) tillsätta följande till kårstyrelsen 2021/2022: Christopher Helleryd som Ordförande
Att (2) tillsätta följande till kårstyrelsen 2021/2022: Linus Holmström som Vice ordförande
Att (3) tillsätta följande till kårstyrelsen 2021/2022: Carl Brinck som Vice ordförande


Yrkandenummer: y2105-37
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 13:12
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


(1) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Rasmus Andersen som sekreterare
(2) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Malin Ekman som ledamot
(3) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Vilma Sandberg som ledamot
(4) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Victor Arvidsson som ledamot
(5) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Amelia Fasth som ledamot
(6) Att tillsätta följande I kårstyrelsen 2021/2022 Sofia Gimholt som ledamot


Yrkandenummer: y2102-8
Inskickat av: Filip N, FUM
Tid: 2021-02-20 13:12
Kategori: §12 Val till .smoersex
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar på att ta propositionerna:
(1) 210129_fum3_proposition_s6.pdf
(2) 210128_proposition_fum3_KPS.pdf
(3) 210129_Proposition_KIDS.pdf
(4) 210128_proposition_fum3_SIS.pdf
(5) 210128_fum3_proposition_sit.pdf

som en klump.


Yrkandenummer: y2105-23
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 09:51
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar för att öppna för fri nominering till:
(1) SIS
(2) KPS
(3) SiT


Yrkandenummer: y2105-31
Inskickat av: Love BSK
Tid: 2021-05-08 13:47
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Tillsätta följande i Karlskronas Pubsektion verksamhetsåret 2021/2022:
(1)Love Andrén som Ordförande
(2)Robin Källström som Vice ordförande
(3)Victor Arvidsson som Ekonomiansvarig
(4)Maja Afzelius som sekreterare
(5)Valdemar Mansfeld som ledamot
(6)Dean Branzell som ledamot
(7)Linnèa Ryrman som ledamot
(8)Amelia Fasth som ledamot
(9)Han Luo som leadmot
(10)Theo Falk som ledamot
(11)Fabian Hagerström som ledamot
(12)Emma Marie Pantzar som ledamot


Yrkandenummer: y2105-32
Inskickat av: Linus BSK
Tid: 2021-05-08 14:13
Kategori: §15 Val till KIDS
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar för att:
(1) Tillsätta följande personer i KIDS styrelse för verksamhetsåret 21/22:

Sofia Glashoff som Ordförande
Malin Amundsson som Sekreterare
Gustav Nilsson som Ekonomiansvarig
Jakob Ringius som Ledamot


Yrkandenummer: y2105-33
Inskickat av: Anton Karlsson - FUM
Tid: 2021-05-08 14:27
Kategori: §16 Val till SIS
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar att:

Tillsätta följande i Sektionen för Internetbaserad Socialisering verksamhetsåret 2021/2022:
(1) Emma Marie Pantzar som ledamot
(2) Oscar Cederlund som ordförande
(3) Timothy Hjort som ledamot
(4) Love Andrén som sekreterare


Yrkandenummer: y2102-10
Inskickat av: Filip N, FUM
Tid: 2021-02-20 14:11
Kategori: §18 Motioner
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar för att:
(1) Avslå motionen "2021-02-06, Motion, Digital kalender.pdf"-
(2) Att KS och SIS har en workshop där vidare diskussion inom ämnet kommunikation ska ske, där övriga medlemmar i studentkåren även kan yttra sig, innan FUM4.


Yrkandenummer: y2102-11
Inskickat av: Filip N, FUM
Tid: 2021-02-20 14:31
Kategori: §18 Motioner
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar på att godta punkt 1,3,4,5,6 från motionen 2021-02-06, Motion, Rättvisa tilläggsbidrag.pdf


Yrkandenummer: y2102-2
Inskickat av: Carl Brinck, KS
Tid: 2021-02-20 08:06
Kategori: §2 Val till mötesordförande
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Kårstyrelsen yrkar för att välja Albin Nilsson till mötesordförande.


Yrkandenummer: y2105-13
Inskickat av: Carl Brinck, Blekinge studentkår
Tid: 2021-05-08 07:08
Kategori: §2 Val till mötesordförande
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Kårstyrelsen yrkar för att välja Emil Einerskog till mötesordförande


Yrkandenummer: y2105-38
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-15 11:54
Kategori: §20 Fastställande av val till FUM
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar för att:
(1) vi river upp föregående beslut angående punkt 20.
(2) "anta BSK TOM.pdf" istället för det gamla beslutet.


Yrkandenummer: y2105-39
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 12:06
Kategori: §24 Val till Studentrepresentanter
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Att (1) tillsätta Karl-Henrik Anderson som studentrepresentant i utbildningsrådet
Att (2) tillsätta Arian Watti som studentrepresentant i JämställdhetsgruppenYrkandenummer: y2105-40
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-15 12:18
Kategori: §25 Proposition: Stadgan
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar för att:
(1) godta alla punkter förutom punkt 10 i dokumentet "proposition_stadga.pdf"


Yrkandenummer: y2102-3
Inskickat av: Carl Brinck, KS
Tid: 2021-02-20 08:07
Kategori: §3 Val till mötessekreterare
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Kårstyrelsen yrkar för att välja Rasmus Andersen till mötessekreterare.


Yrkandenummer: y2105-14
Inskickat av: Carl Brinck, Blekinge studentkår
Tid: 2021-05-08 07:15
Kategori: §3 Val till mötessekreterare
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Kårstyrelsen yrkar för att välja Rasmus Andersen till mötes sekreterare


Yrkandenummer: y2105-35
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 07:08
Kategori: §3 Val till mötessekreterare
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


välja Arian Watti till mötets sekreterare


Yrkandenummer: y2102-4
Inskickat av: Carl Brinck, KS
Tid: 2021-02-20 08:08
Kategori: §4 Val till justeringspersoner
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Kårstyrelsen yrkar för att välja Alyssa Danielson och Linus Holmström till mötets justeringspersoner.


Yrkandenummer: y2105-15
Inskickat av: Carl Brinck, Blekinge studentkår
Tid: 2021-05-08 07:22
Kategori: §4 Val till justeringspersoner
Beslut: avslag
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Kårstyrelsen yrkar för att välja Victor Arvidsson och Amelia Fasth till mötets justeringspersoner


Yrkandenummer: y2105-19
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 07:22
Kategori: §4 Val till justeringspersoner
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar för att:
(1) välja Victor Arvidsson och Linus Holmström till mötets justeringspersoner.


Yrkandenummer: y2102-5
Inskickat av: Linus H BSK
Tid: 2021-02-20 09:35
Kategori: §9 Verksamhetsrapporter
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag yrkar för att mötet ajourneras i 10 minuter.


Yrkandenummer: y2102-9
Inskickat av: Arian Watti, Blekinge studentkår
Tid: 2021-02-20 13:39
Kategori: §9 Verksamhetsrapporter
Beslut: bifall
Justerat: Beslutet är justerat.
Yrkandetext:


Jag, Arian Watti, Ordförande för Kårstyrelsen yrkar att fastställa stadgans redaktionella ändringar