Visa endast yrkande för
Visa yrkande där beslut har tagits.

Yrkande: y2102-2
Inskickat av: Carl Brinck, KS
Tid: 2021-02-20 08:06
Kategori: §2 Val till mötesordförande
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2102-3
Inskickat av: Carl Brinck, KS
Tid: 2021-02-20 08:07
Kategori: §3 Val till mötessekreterare
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2102-4
Inskickat av: Carl Brinck, KS
Tid: 2021-02-20 08:08
Kategori: §4 Val till justeringspersoner
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2102-5
Inskickat av: Linus H BSK
Tid: 2021-02-20 09:35
Kategori: §9 Verksamhetsrapporter
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2102-6
Inskickat av: Filip N, FUM
Tid: 2021-02-20 10:52
Kategori: §11 Kostnaden för medlemskap
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2102-7
Inskickat av: Christopher Hellryd, FUM
Tid: 2021-02-20 10:52
Kategori: §11 Kostnaden för medlemskap
Beslut: avslag (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2102-8
Inskickat av: Filip N, FUM
Tid: 2021-02-20 13:12
Kategori: §12 Val till .smoersex
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2102-9
Inskickat av: Arian Watti, Blekinge studentkår
Tid: 2021-02-20 13:39
Kategori: §9 Verksamhetsrapporter
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2102-10
Inskickat av: Filip N, FUM
Tid: 2021-02-20 14:11
Kategori: §18 Motioner
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2102-11
Inskickat av: Filip N, FUM
Tid: 2021-02-20 14:31
Kategori: §18 Motioner
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2102-12
Inskickat av: Linus BSK
Tid: 2021-02-20 14:28
Kategori: §18 Motioner
Beslut: struket

Yrkande: y2105-13
Inskickat av: Carl Brinck, Blekinge studentkår
Tid: 2021-05-08 07:08
Kategori: §2 Val till mötesordförande
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-14
Inskickat av: Carl Brinck, Blekinge studentkår
Tid: 2021-05-08 07:15
Kategori: §3 Val till mötessekreterare
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-15
Inskickat av: Carl Brinck, Blekinge studentkår
Tid: 2021-05-08 07:22
Kategori: §4 Val till justeringspersoner
Beslut: avslag (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-16
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 11:01
Kategori: §16 Val till SIS
Beslut: struket

Yrkande: y2105-17
Inskickat av: Love BSK
Tid: 2021-05-08 11:01
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: struket

Yrkande: y2105-18
Inskickat av: Love BSK
Tid: 2021-05-28 09:02
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: struket

Yrkande: y2105-19
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 07:22
Kategori: §4 Val till justeringspersoner
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-20
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-28 09:02
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: struket

Yrkande: y2105-21
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-28 09:02
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: struket

Yrkande: y2105-22
Inskickat av: Linus BSK
Tid: 2021-05-28 09:02
Kategori: §10 Budget
Beslut: struket

Yrkande: y2105-23
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 09:51
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-24
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-28 09:03
Kategori: §16 Val till SIS
Beslut: struket

Yrkande: y2105-25
Inskickat av: FilipBSK
Tid: 2021-05-28 09:03
Kategori: §16 Val till SIS
Beslut: struket

Yrkande: y2105-26
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 14:15
Kategori: §16 Val till SIS
Beslut: struket

Yrkande: y2105-27
Inskickat av: Anton Karlsson - FUM
Tid: 2021-05-28 09:03
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: struket

Yrkande: y2105-28
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-08 11:53
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: struket

Yrkande: y2105-29
Inskickat av: Love BSK
Tid: 2021-05-08 11:39
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-30
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-08 15:08
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-31
Inskickat av: Love BSK
Tid: 2021-05-08 13:47
Kategori: §14 Val till Karlskronas Pubsektion
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-32
Inskickat av: Linus BSK
Tid: 2021-05-08 14:13
Kategori: §15 Val till KIDS
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-33
Inskickat av: Anton Karlsson - FUM
Tid: 2021-05-08 14:27
Kategori: §16 Val till SIS
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-34
Inskickat av: Linus BSK
Tid: 2021-05-15 13:12
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: struket

Yrkande: y2105-35
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 07:08
Kategori: §3 Val till mötessekreterare
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-36
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 10:10
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-37
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 13:12
Kategori: §11 Val till Kårstyrelsen
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-38
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-15 11:54
Kategori: §20 Fastställande av val till FUM
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-39
Inskickat av: Victor BSK
Tid: 2021-05-15 12:06
Kategori: §24 Val till Studentrepresentanter
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)

Yrkande: y2105-40
Inskickat av: Filip BSK
Tid: 2021-05-15 12:18
Kategori: §25 Proposition: Stadgan
Beslut: bifall (Beslutet är justerat)